TA-1031: ตัวยึดพัดลมระบบที่ติดตั้งสำหรับระบบเวิร์กสเตชัน Intel® P4304CR2LFJN ไม่ถูกต้อง

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008468

14/07/2017

การให้คำแนะนำทางเทคนิค ไอคอน
มีระบบเวิร์กสเตชัน Intel® P4304CR2LFJN บางส่วนติดตั้งตัวยึดพัดลมระบบไม่ถูกต้อง ปัญหานี้ส่งผลให้ความเร็วพัดลมสูงขึ้นและมีเสียงดัง ดูวิธีการแก้ไขปัญหา

ชื่อไฟล์: TA_1031-01.pdf
ขนาด: 135 KB
วันที่: มิถุนายน 2013

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF