TA-๙๙๔: สวิตช์ Intel® Gigabit Ethernet ไม่รักษาการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าสำหรับ Intel® Modular Server AXXSW1GB

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008463

14/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๙๔๔ (PDF)icon
สวิตช์ Intel® Gigabit Ethernet (ESM) ไม่รักษาการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าของลูกค้าหลังจากรีเซ็ตหรือวงจรการใช้พลังงานของ ESM

ขนาดไฟล์: ๑๔๗ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๒
ฉบับปรับปรุง: 2

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขสำหรับระบบ Intel® Modular Server MFSYS25V2 ใน UFU ๑๐.๙หรือใหม่กว่า