ข้อผิดพลาดของตัวควบคุมการจัดการ baseboard สำหรับตระกูล P2000IP ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008453

28/06/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๑๐๑๙ (PDF)PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงสาเหตุรากของข้อผิดพลาดของคอนโทรลเลอร์ baseboard management (BMC), ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบและการดำเนินการแก้ไข

ขนาดไฟล์: ๓๓๑ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*