แป้นพิมพ์ USB ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วย Symantec Ghost * ในโหมด DOS บน Intel® Server Board S3420GP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008452

19/10/2017

สิ่งที่ฉันเห็น

คุณไม่สามารถใช้คีย์บอร์ด USB ในโหมด DOS ได้หลังจากที่ทำงานกับ Symantec * อย่างไรก็ตามแป้นพิมพ์ USB จะทำงานได้ดีในแอพพลิเคชั่นที่ใช้ DOS อื่นๆบน Intel® Server Board S3420GP

วิธีการแก้ไข

ปิดใช้งานการ จำลองพอร์ต๖๐/๖๔ภายใต้การกำหนดค่า USB ใน bios โดยการเลือก Bios ≫ ขั้นสูงการกำหนดค่า > การ > การ ≫ การจำลองแบบพอร์ต60/64 เลือกปิดใช้งาน