การปรับปรุง BIOS ก่อน R0051 สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008450

14/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค TA-๙๕๖ (PDF)icon
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ intel®และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่มี PBA # D8xxxx-๓๐๓หรือใหม่กว่าไม่รองให้มีการปรับปรุง BIOS ก่อน R0051 หรือมีการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ BMC ก่อน๐.๓๙ เอกสารนี้ประกอบด้วยสาเหตุรากการกระทำที่แก้ไขและการแก้ปัญหา

ชื่อไฟล์: TA_956_2. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๙.๗ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*