ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1530CL

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008445

14/07/2017

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ SR1530CL (PDF)icon
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1530CL ให้ภาพรวมผลิตภัณฑ์โดยสังเขป, รายการสิทธิประโยชน์ของระบบคุณสมบัติและฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่สำคัญ

ชื่อไฟล์: ข้อมูลสรุปของ ProductBrief pdf
ขนาดไฟล์: ๕๔๐ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*