TA-๗๗๑: ข้อมูล FRU ที่ไม่ถูกต้องที่โปรแกรมบนแพลตฟอร์มแบบรวมโรงงานของ Intel อิงจาก Intel® Server Board SE7520JR2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008438

07/09/2017

พบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล FRU ที่โหลดไปยังแพลตฟอร์มแบบบูรณาการของโรงงาน Intel บน Intel® Server Board SE7520JR2

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

  • SR1400SYS
  • SR1400SYSNA
  • SR2400SYS
  • SR2400SYSNA
  • SR2400SYSD2
  • SR2400SYSD2NA

ปัญหานี้ไม่มีผลกับ Sku เฉพาะของบอร์ดของ Intel® Server Board SE7520JR2 เท่านั้น

คำแนะนำทางเทคนิค๗๗๑ (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: ta771
ขนาดไฟล์: ๙๙.๒ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๕
ปรับปรุง: TA-0771-01

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

ดาวน์โหลดแอ FRUFIX ยูทิลิตี้ EXE