อะไหล่รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับ Intel® RAID Controller SRCSASPH16I/SRCSASBB8I/SRCSASLS4I/SASMF8I

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000008437

14/07/2017

คู่มืออะไหล่และการกำหนดค่า (PDF)icon
คู่มืออ้างอิงเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการสั่งซื้อองค์ประกอบที่จำเป็นในการกำหนดค่าตัวควบคุม Intel® RAID SRCSASPH16I, SRCSASBB8I, SRCSASLS4I และ SASMF8I
 

ชื่อไฟล์: Spares_Config_Guide_v11. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๒๗ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*