คู่มือการให้บริการสำหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000SP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008431

14/07/2017

คู่มือบริการ (PDF)PDF icon
คู่มือการบริการตระกูล R1000SP ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับคุณลักษณะอุปกรณ์เสริมและส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องใช้ในการให้บริการระบบนี้ นอกจากนี้ยังรวมอยู่ในข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบ

ขนาดไฟล์: ๔,๗๓๘ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๒