อัพเดทข้อมูลจำเพาะสำหรับ Intel® Storage System SSR316MJ2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008430

14/07/2017

เอกสารนี้เป็นการอัปเดตสำหรับข้อมูลจำเพาะสำหรับ Intel® Storage System SSR316MJ2 เอกสารนี้เป็นการรวบรวมของอุปกรณ์และเอกสาร errata และการชี้แจงข้อมูลจำเพาะและการเปลี่ยนแปลง มีไว้สำหรับผู้ผลิตระบบฮาร์ดแวร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการหรือเครื่องมือ

ประเภทข้อมูลที่กำหนดไว้ในระบบจะรวมบัญชีในการอัปเดตข้อมูลจำเพาะและไม่ได้เผยแพร่ในเอกสารอื่นๆอีกต่อไป

ระบบจัดเก็บข้อมูลของ Intel® SSR316MJ2 อาจมีการออกแบบหรือข้อผิดพลาดที่เรียกว่า errata ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเบี่ยงเบนจากข้อมูลจำเพาะที่เผยแพร่แล้ว Errata ลักษณะปัจจุบันจะจัดทำเอกสารในการอัพเดทข้อมูลจำเพาะนี้
 

อัพเดทข้อมูลจำเพาะ (PDF)icon
ชื่อไฟล์: specupdate. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๓๒ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๕.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*