คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Server Board S5000PAL

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008413

14/07/2017

เอกสารนี้มีคำแนะนำของผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วซึ่งจะให้ภาพรวมของขั้นตอนการผสานรวมสำหรับบอร์ดและระบบ คู่มือนี้ยังรวมอยู่ในกล่องบอร์ดและกล่องของระบบ

Intel® Server Board S5000PAL

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ-ด้านหน้า (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๓,๗๓๙ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ-Back (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๓,๐๓๒ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1500ALSAS (Active)

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Active)-ด้านหน้า (PDF) icon
ชื่อไฟล์: D31985-006_SR1500_QSUG_front. pdf
ขนาดไฟล์: ๘,๙๗๔ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

 

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Active)-Back (PDF)icon
ชื่อไฟล์: D31985-006_SR1500_QSUG_back. pdf
ขนาดไฟล์: ๔,๙๐๘ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1500AL (Passive)

คู่มือเริ่มต้นใช้งานแบบรวดเร็ว (Passive)-ด้านหน้า (PDF) icon
ชื่อไฟล์: D31986-005_SR1500_QSUG_front. pdf
ขนาดไฟล์: ๘,๙๖๖ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

 

คู่มือเริ่มต้นใช้งานแบบรวดเร็ว (Passive)-Back (PDF)icon
ชื่อไฟล์: D31986-005_SR1500_QSUG_back. pdf
ขนาดไฟล์: ๔,๙๓๘ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1550ALSAS (Active)

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Active)-ด้านหน้า (PDF) icon
ชื่อไฟล์: D31987-005-QSUG-front1-OL
ขนาดไฟล์: ๔,๕๘๖ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

 

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Active)-Back (PDF)icon
ชื่อไฟล์: D31987-005-QSUG-back1-OL
ขนาดไฟล์: ๕,๕๕๓ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1550AL (Passive)

คู่มือเริ่มต้นใช้งานแบบรวดเร็ว (Passive)-ด้านหน้า (PDF) icon
ชื่อไฟล์: D31988-004-QSUG-front1_passive. pdf
ขนาดไฟล์: ๔,๕๗๖ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

 

คู่มือเริ่มต้นใช้งานแบบรวดเร็ว (Passive)-Back (PDF)icon
ชื่อไฟล์: D31988-004-QSUG-back2_passive. pdf
ขนาดไฟล์: ๔,๘๔๕ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2500ALLX (Active)

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Active)-ด้านหน้า (PDF) icon
ชื่อไฟล์: D31983-006_SR2500_QSUG_front. pdf
ขนาดไฟล์: ๔,๒๘๗ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

 

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (Active)-Back (PDF)icon
ชื่อไฟล์: D31983-006_SR2500_QSUG_back. pdf
ขนาดไฟล์: ๔,๘๕๗ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2500ALBRP (Passive)

คู่มือเริ่มต้นใช้งานแบบรวดเร็ว (Passive)-ด้านหน้า (PDF) icon
ชื่อไฟล์: D31984-006_SR2500_QSUG_front. pdf
ขนาดไฟล์: ๔,๐๑๓ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

 

คู่มือเริ่มต้นใช้งานแบบรวดเร็ว (Passive)-Back (PDF)icon
ชื่อไฟล์: D31984-006_SR2500_QSUG_back. pdf
ขนาดไฟล์: ๔,๖๒๔ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*