คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008400

14/07/2017

เอกสารนี้มีคู่มือการเริ่มใช้งานฉบับย่อซึ่งจะให้ภาพรวมของขั้นตอนการผสานรวมสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5600

ด้านหน้าคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วicon
ชื่อไฟล์: E39534-002_SC5600_QSUG_Front. pdf
ขนาด: ๑,๑๙๘,๗๕๓ไบต์
วันที่: มีนาคม๒๐๐๙

คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วกลับicon
ชื่อไฟล์: E39534-002_SC5600_QSUG_Back. pdf
ขนาด: ๕๗๙,๓๘๔ไบต์
วันที่: มีนาคม๒๐๐๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*