พอร์ต NIC 1 อาจถูกปิดใช้งานเมื่ออัปเดตเป็น BIOS ๓๗สำหรับตระกูล® Intel® Server Board

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008398

25/04/2017

บนตระกูล Intel® Server Board®พอร์ตเครือข่าย1จะถูกปิดใช้งานใน BIOS เมื่อมีการอัปเดต BIOS จากเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าไปเป็น BIOS ๓๗

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ให้ไปที่การกำหนดค่า PCI ≫ ขั้นสูง >จากนั้นเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOSบนบอร์ด NIC1เพื่อเปิดใช้งาน