คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS25JB080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008396

12/03/2024

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF) icon
เอกสารนี้ให้คําแนะนําในการติดตั้ง Intel® Integrated RAID Module RMS25JB080 และสําหรับการใช้ Intel® BIOS Console Utility เพื่อสร้างโวลุ่ม RAID


ชื่อไฟล์: G42743003_RMS25JB080_RMS25JB040_QSUG.pdf
ขนาด: 689 KB
วันที่: สิงหาคม 2014

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*