คู่มือเริ่มใช้งานแบบย่อสำหรับโมดูล RAID® Intel ในตัว RMS25JB080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008396

14/07/2017

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF)icon
เอกสารนี้จะให้คำแนะนำในการติดตั้ง Intel® RAID RMS25JB080 Module รวมถึงการใช้ Intel® BIOS Console Utility เพื่อสร้างไดรฟ์ข้อมูล RAID


ชื่อไฟล์: G42743003_RMS25JB080_RMS25JB040_QSUG. pdf
ขนาดไฟล์: ๖๘๙ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*