คู่มือเริ่มใช้งานแบบย่อสำหรับโมดูล RAID® Intel ในตัว RMS25KB080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008392

13/07/2017

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF)icon
เอกสารนี้จะให้คำแนะนำในการติดตั้ง Intel® RAID RMS25KB080 Module รวมถึงการใช้ Intel® BIOS Console Utility เพื่อสร้างไดรฟ์ข้อมูล RAID

ชื่อไฟล์: G42745004_RMS25KB080_RMS25KB040_QSUG. pdf
ขนาดไฟล์: ๑,๓๐๖ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*