คู่มือการผสานรวมอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® RAID Controller RS3MC044

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008389

13/07/2017

คู่มือการผสานรวมอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
คู่มือนี้มีคำแนะนำสำหรับการติดตั้งและใช้งานคอนโทรลเลอร์, การสร้างอาร์เรย์ RAID และการติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับ Intel® RAID Controller RS3MC044

ขนาดไฟล์: ๙๒๙ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*