อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการกำหนดค่าสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BK1-E และ Intel® Entry Server Platform SR1425BK1-E

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008380

09/01/2018

คู่มือการกำหนดค่านี้มีขึ้นสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BK1-E และ Intel® Entry Server Platform SR1425BK1-E

อะไหล่/รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่า (PDF) ไอคอน PDF
คู่มืออ้างอิงเพื่อช่วยคุณในการสั่งซื้อส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ชุดเคาะราคาบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ชื่อไฟล์: config.pdf
ขนาด: 144 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2004
การปรับปรุงแก้ไข: 1.2

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*