คู่มือการติดตั้ง Intel® Local Control Panel สำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5299, SC5275-E, SC5300, SC5400

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008379

31/01/2020

ชุดเครื่อง Intel® Local Control Panel (LCD) นี้ช่วยให้คุณติดตั้งจอแสดงผล LCD ในโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล SC5300 โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel® SC5275 โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5400 หรือโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel® SC5299 E ชุดอุปกรณ์เสริมนี้จำเป็นต้องใช้เพื่อเชื่อมต่อและติดตั้งแผงควบคุมภายในเครื่องเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

 

หมาย เหตุเพื่อให้ Intel® Local Control Panel ทำงานได้อย่างถูกต้องคุณจำเป็นต้องมี Intel® Management Module ติดตั้งบน Intel® Server Board SE7520AF2/SE7520BD2/SE7520JR2 ของคุณ ข้อกำหนดนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®อื่นๆ


คู่มือติดตั้ง Intel® Local Control Panel (PDF)icon
คู่มือนี้ประกอบด้วยคู่มือการติดตั้งสำหรับชุดเครื่องมือนี้

ชื่อไฟล์: C77420-002_LCDKit. pdf
ขนาด: ๑.๐๙ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๖
การปรับปรุง: C77420-002

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*