ตัวเลือกการสูญเสียพลังงาน AC ที่ลบออกไปใน BIOS ล่าสุดสำหรับ Intel® Compute Module MFS2600KI

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008378

24/02/2017

คุณสมบัติ resume จะถูกลบออกใน BIOS ล่าสุดสำหรับ Intel® Compute Module MFS2600KI เมื่อระบบรีสตาร์ตเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ว่าสวิตช์ Ethernet มาออนไลน์เป็นอันดับแรก

หากบูตโมดูลการประมวลผลก่อนที่สวิตช์จะบูตเสร็จซึ่งเป็นปัญหาสำหรับโมดูลนี้แล้วผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้อาจเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้คุณสมบัติ resume จะถูกปิดใช้งานอย่างตั้งใจ