ตัวเลือก Resume on AC Power Loss ในการตั้งค่า BIOS ถูกลบออกใน BIOS รุ่นล่าสุดที่เผยแพร่สําหรับโมดูลประมวลผล Intel® MFS2600KI

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008378

29/11/2023

คุณสมบัติ AC Power Loss จะถูกลบออกใน BIOS รุ่นล่าสุดที่เผยแพร่สําหรับโมดูลประมวลผล Intel® MFS2600KI

เมื่อระบบรีสตาร์ท สิ่งดีกว่าที่สวิตช์อีเธอร์เน็ตจะออนไลน์ก่อน หากโมดูลประมวลผล Intel®บูทก่อนที่สวิตช์จะเสร็จสิ้นการบู๊ต ซึ่งเป็นปัญหาสําหรับโมดูลนี้ อาจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ด้วยเหตุนี้ คุณสมบัติเรซูเม่จึงถูกปิดใช้งานตามวัตถุประสงค์