TA-๑๐๒๓: อัปเกรดเฟิร์มแวร์ RAID เพื่อแก้ไขปัญหาการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นสำหรับ Intel® Integrated RAID Modules และคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008374

13/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๑๐๒๓ (PDF)PDF icon
เอกสารนี้อธิบายถึงปัญหาการสูญหายของข้อมูลที่เป็นไปได้และการดำเนินการแก้ไขที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหา ปัญหานี้เกิดขึ้นกับเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ ph13.5_2012 06.22 มีอัตราการเกิดขึ้นต่ำมากและสามารถแก้ไขได้โดยอัพเดตเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ RAID

ขนาดไฟล์:๔๐ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*