ข้อกำหนดของ UPS สำหรับระบบ Intel® Modular Server

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008367

16/07/2017

คู่มือการเชื่อมต่อของเซิร์ฟเวอร์แบบโมดูลาร์ (PDF)icon
ผลิตภัณฑ์นี้สรุปรายการแรงดันไฟฟ้าที่แนะนำและอธิบายถึงวิธีการเชื่อมต่อระบบ Intel® Modular Server MFSYS25 เข้ากับระบบ UPS แบบโมดูลาร์ Hot-swap ได้ SmartOnline * SmartOnline *

ขนาดไฟล์: ๑๓๑ KB
วันที่: มกราคม๒๐๐๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*