ตัวจัดการลูกค้าของ LANDesk * (LDCM) สร้าง๒๑๑สำหรับ Intel® Server Board SE7505VB2

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000008366

16/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิคicon
ผู้จัดการของ LANDesk * ๖.๓ build ๒๑๑จะไม่ตรวจสอบความถูกต้องของโปรเซสเซอร์อุณหภูมิและระบบแชสซีของโปรเซสเซอร์

ชื่อไฟล์: ta637
ขนาดไฟล์:24 KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๐๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*