TA-936: พาวเวอร์ซัพพลายสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5299BRP ไม่ทำงาน

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008361

16/07/2017

Intel กำลังประสบปัญหาอัตราการส่งคืนพาวเวอร์ซัพพลายที่สูงกว่าที่คาดไว้สำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ผลิตก่อนเดือนมกราคม ปี 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบคำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับสาเหตุรากและการแก้ไขปัญหา

คำแนะนำทางเทคนิค 936 ไอคอน
ชื่อไฟล์: TA-936-01.pdf
ขนาด: 52,618 bytes
วันที่: กันยายน 2009

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF