คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel® SC5275-E

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008359

16/07/2017

SC5275 คู่มือผู้ใช้โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel®-E (PDF)icon
คู่มือฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและซ่อมแซมแชสซีเซิร์ฟเวอร์นี้ เอกสารนี้ให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของบอร์ดและแชสซีรายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องการข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและแทนที่ส่วนประกอบบนโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel® SC5275

ชื่อไฟล์: c50277001_sc5275e_pg. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๔๖๔ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๐๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*