รายงานรายการหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Board SE7320SP2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008355

28/06/2017

Intel® Server Board SE7320SP2 มีซ็อกเก็ต DIMM 4 ตัวที่รองรับหน่วยความจำ ECC DDR266 หรือ DDR333 ที่ลงทะเบียนได้สูงสุด 8 GB โดยใช้โมดูล DIMM ๔๗๒บิต ซ็อกเก็ต DIMM สี่ตัวนี้ประกอบด้วยสองธนาคารหน่วยความจำ Bank1 กับซ็อกเก็ตต่อเนื่องที่มีป้ายชื่อ DIMM1A & DIMM1B และ Bank2 ที่มีซ็อกเก็ตต่อเนื่องที่มีชื่อว่า DIMM2A & DIMM2B เมื่อมีการติดตั้งหน่วยความจำเป็นคู่ๆ Bank1 จะต้องมีการเติมข้อมูล DIMM ก่อนที่ DIMM Bank2 หน่วยความจำที่อยู่ภายในธนาคาร DIMM ต้องเหมือนกัน สำหรับลูกค้าที่ต้องการการกำหนดค่าต้นทุนที่ต่ำกว่า DIMM เดียวอาจถูกเติมในซ็อกเก็ต DIMM1A หากทำเช่นนี้จะไม่สามารถเปิดใช้งานเทคโนโลยีการ Intel® x4 Single Device Data Correction (Intel x4 SDDC) และหน่วยความจำระหว่างกันได้ การกำหนดค่า DIMM และหน่วยความจำต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้:

  • โมดู DDR266 หรือ DDR333 ECC 2.5 V ที่ลงทะเบียนไว้ (ตามข้อกำหนด DIMM JEDEC DIMM)
  • องค์กร DIMM: x72 ECC
  • จำนวนพิน: ๑๘๔
  • ความจุหน่วยความจำ: 256MB, 512MB, 1GB และ2GB
  • การกำหนดค่าขั้นต่ำ: 256MB โดยใช้ DIMM หนึ่งตัว 256MB DIMM ในซ็อกเก็ต DIMM1A
  • อาจมีการเติมข้อมูลในหน่วยความจำหนึ่งหรือสองธนาคาร

รายงานรายการหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบicon
ชื่อไฟล์: SE7320SP2_Memlist_Rev42. pdf
ขนาด: ๑๕๖,๖๓๖ไบต์
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๗
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๔๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*