รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BA1

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008349

16/07/2017

รายชื่อระบบฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (PDF)icon
เอกสารนี้ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และรายชื่อระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BA1

ชื่อไฟล์: SE7221BA1_E_THOL_Rev16. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๓๙ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*