รายการแชสซีอ้างอิงสําหรับIntel® Server Board SE7520AF2 และ Intel® Server Board SE7520BD2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008346

13/01/2023

แชสซีอ้างอิงที่ระบุไว้ด้านล่างรวมถึงแชสซีที่ทดสอบเพื่อตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอหรือไม่เพื่อให้ส่วนประกอบเซิร์ฟเวอร์ที่สําคัญภายในข้อมูลจําเพาะอุณหภูมิของผู้ผลิตแต่ละรายสําหรับIntel® Server Board SE7520AF2 และ Intel® Server Board SE7520BD2

ผู้ จัด จำหน่ายรุ่นประเภทโครงเครื่อง (1)พาวเวอร์ซัพพลาย (2)ระดับการทดสอบความร้อน (3)การสนับสนุนไดรฟ์ (4)Emcหมาย เหตุ
Intelโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300 (ฐาน, LX หรือ BRP)ฟุตH/S
R/D
1A, B, CYเฉพาะ C44688-704 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Intel® Server Board SE7520BD2-V SKU เท่านั้นที่เข้ากันได้กับ โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300-LX
Intelโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5275-Eฟุต--1A, B, CYเฉพาะกับ Intel® Server Board SE7520BD2
Intelโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5295 (DP, BRP)ฟุตH/S
R/D
1A, B, CYเฉพาะกับIntel® Server Board SE7520BD2(เวอร์ชั่น DDR2 เท่านั้น)
AIC*RMC1D-6I-XPE1U--1A, BN 
AIC*RMC1H2-5I-XP1U--1CN 
AIC*RMC1K2-101-XPSS1U--1A, BN 
AIC*RMC1L2-6I-XP1U--1CN 
AIC*RMC1Q2 1U1U--1A, BN 
AIC*RMC2Q2-9I-XPS2U--2A, BN 
AIC*RMC3F2-9I-03U--3CN 
AIC*RMC2E2-KI-XPSS22UH/S1ANเฉพาะกับ Intel® Server Board SE7520BD2
AIC*RMC3E2-PI-XPSS13UH/S1ANเฉพาะกับ Intel® Server Board SE7520BD2
Antecไททัน 550ภู เขา--4CN 
Chenbro*RM2152U--2A, BN 
Chenbro*SR105F/T--1A, B, CN 
Chenbro*RM116021U--5A, BN 
Chenbro*SR106ภู เขา--4A, BN 
CiDesign*RS14001U--1A, BN 
CiDesign*RS21002U--2A, B, CN 
CiDesign*RS41004UH/S1A, BN 
CiDesign*SR3163UH/S3A, BN 
CiDesign*SR5245UH/S3 N 
Chenbro*SR107F/T--3A, B, CN 
Chenbro*RM312023UH/S3A, B, CN 
Chenbro*RM4144UH/S3A, BN 
Chenbro*RM117041U--1A, BN 
Enlight*ESR-3163UH/S2A, BN 
GCT GmbHซาฮาร่า WEN460/5004U--2CN 
หมาย เหตุ

แชสซีเพิ่มเติมอาจอยู่ระหว่างการทดสอบ ผลลัพธ์จะโพสต์เมื่อพร้อมใช้งาน

 1. ตํานานแชสซี:
  1U = แร็ค (U มีหลายตัวที่มีขนาด 1.75 นิ้ว)
  2U = แร็ค (U มีหลายตัวที่มีขนาด 1.75 นิ้ว)
  FT = ฟูลทาวเวอร์
  FS = เซิร์ฟเวอร์ไฟล์
  MT = Mid Tower

 2. ไฟ:
  -- = เดี่ยว
  R/D = ความซ้ําซ้อน
  H/S = Hot Swap Redundant

 3. ระดับการทดสอบความร้อน: หมายถึงการทดสอบระดับสูงสุดที่ประสบความสําเร็จในการทดสอบความร้อนของ Intel ข้อมูลสรุปการกําหนดค่าแชสซีมีให้ด้านล่าง:
  ระดับคณะ กรรมการ
  Revision
  หน่วย ประมวล ผลสูง สุด
  ความเร็ว
  ผลิตระดับ
  ประมวล ผล
  เทคโนโลยี

  หมาย เลข
  จํานวนไดรฟ์

  สูง สุด
  สภาพแวดล้อม
  อุณหภูมิ
  1ทั้ง หมด(2) โปรเซสเซอร์Intel® Xeon®ที่มีบัสระบบ 800 MHz3.60 GHz90nm135 C
  2ทั้ง หมด(2) โปรเซสเซอร์Intel® Xeon®ที่มีบัสระบบ 800 MHz3.60 GHz90nm235 C
  3ทั้ง หมด(2) โปรเซสเซอร์Intel® Xeon®ที่มีบัสระบบ 800 MHz3.60 GHz90nm235 C
  4ทั้ง หมด(2) โปรเซสเซอร์Intel® Xeon®ที่มีบัสระบบ 800 MHz3.40 GHz90nm235 C
  5ทั้ง หมด(2) โปรเซสเซอร์Intel® Xeon®ที่มีบัสระบบ 800 MHz3.40 GHz90nm135 C
 4. คําอธิบายแผนภูมิตัวเลือกการสนับสนุนไดรฟ์:
  ผู้กําหนดตัวเลือกประเภทไดรฟ์ที่รองรับ
  ASCSI (SCA)
  Bแท่นเชื่อมต่อ ATA
  Cสายเคเบิล (SCSI หรือ ATA)

ข้อมูลการทดสอบเป็นคู่มือสําหรับผู้ค้าปลีกในการเลือกผลิตภัณฑ์แชสซีที่เข้ากันได้กับIntel® Server Board SE7520AF2 และ SE7520BD2 ขอแนะนําให้ผู้ค้าปลีกทดสอบผลิตภัณฑ์แชสซีในการกําหนดค่าเฉพาะ

ข้อมูลสําคัญและข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหาของลิงก์เว็บไซต์ที่อยู่ในรายการแชสซีที่ผ่านการทดสอบจะไม่ถูกควบคุมโดย Intel ลิงก์เหล่านี้จะถูกนําเสนอเพื่อความสะดวกของคุณและไม่ควรถูกมองว่าเป็นการรับรองโดย Intel เกี่ยวกับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่นําเสนอ รายการนี้มิได้มีเจตนาให้ยกเว้นแต่เพียงผู้เดียว หรือเป็นการรับรองโดย Intel ซึ่งหมายถึงเฉพาะแชสซีที่ Intel ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน ผู้ใช้รายการนี้จะได้รับการเตือนให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตแชสซีเพื่อรับข้อมูลจําเพาะรุ่นล่าสุดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแชสซีรุ่นหนึ่งๆ มีเพียงพอสําหรับวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ต้องการ รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ตรวจสอบเว็บไซต์นี้อย่างสม่ําเสมอเพื่ออัปเดต เพื่อจุดประสงค์ในการแนะนําบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ในอนาคต Intel อาจทดสอบแชสซีปัจจุบันและแชสซีเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลให้มีการแก้ไขรายการแชสซีนี้ Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเอกสารนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Intel จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจปรากฏในเอกสารนี้ และไม่รับผิดชอบต่อการอัปเดตข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารนี้ Intel ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดหรือข้อผูกพันใดๆ สําหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้หรือการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารนี้

INTEL ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันและการรับประกัน ไม่ว่าทางตรง โดยนัยหรืออย่างอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเอกสารนี้ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรับประกันความเหมาะสมของความเหมาะสมในการค้าสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลที่สามใดๆ INTEL จะไม่อ้างว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบใดๆ ของหน่วยงานรัฐบาลใดๆ

Intel ไม่ได้ให้สิทธิ์ใช้งาน ไม่ว่าทางตรง โดยนัยหรือตามกฎหมาย โดยเอกสารหรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้สิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา หรือภายใต้สิทธิ์ของผู้อื่น ข้อมูลนี้ใช้สําหรับอ้างอิงโดยผู้รวมพีซีเท่านั้น ผู้ประกอบพีซีไม่ได้รับอนุญาตให้ดูการทดสอบหรือการรายงานกิจกรรมของ Intel ในการโฆษณาหรือลักษณะอื่นๆ