รายการหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบสำหรับเครื่องมือการกำหนดค่าหน่วยความจำ Intel

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008345

03/02/2020

ผลิตPart_NumberชนิดEccเทคโนโลยีความMhzขนาดGb
ACTICA *ACT4GHR72Q4G1333Sลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz4Gb
ACTICAACT2GHR72P8G1333Sลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
ACTICAACT8GHR72Q4H1333Hลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz8Gb
Apacer *75. C9BCP ... G000Bลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz8Gb
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ATP *AQ56M72E8BJH9SUnbufferedEccDDR31333Mhz2Gb
อิเล็กทรอนิกส์ ATPAL24M72E4BKH9Sลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz8Gb
อิเล็กทรอนิกส์ ATPAL12M72B8BKH9Sลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz4Gb
สำคัญCT12872BB1067Sลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz1Gb
สำคัญCT25672BB1067Sลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz2Gb
สำคัญCT25672BB1067.18FF1ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz2Gb
สำคัญCT51272BB1067Q: 36FF1ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
สำคัญCT12872BB1339Sลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz1Gb
สำคัญCT25672BB1339Sลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
สำคัญCT25672BB1339.18FF1ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
สำคัญCT51272BB1339.36FF1ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz4Gb
สำคัญCT25672BB1339.18SFD1ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
สำคัญCT25672BA 1339.9 SFDUnbufferedEccDDR31333Mhz2Gb
Dataram *DTM64312Dลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
DataramDTM64313Bลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz4Gb
DataramDTM64316Cลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz8Gb
DataramDTM64313Hลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz4Gb
DataramDTM64312Hลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
DataramDTM64311Fลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz1Gb
HynixHMT112R7BFR8C-H9ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz1Gb
HynixHMT125R7BFR8C-H9ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
HynixHMT351R7AFR8C-H9ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz4Gb
HynixHMT351R7AFR8C-G7TBลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
HynixHMT31GR7AFR8C-G7ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz8Gb
HynixHMT125U7BFR8C-H9UnbufferedEccDDR31333Mhz2Gb
HynixHMT151R7BFR8C-G7ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
HynixHMT112R7AFP8C-H9ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz1Gb
HynixHMT125R7AFP8C-H9ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
HynixHMT151R7AFP8C-G7ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
HynixHMT112R7BFR8C-G7ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz1Gb
HynixHMT125R7BFR8C-G7ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz2Gb
กลKVR1066D3Q8R7S/8GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz8Gb
คิงส์ตันKVR1333D3D8R9S/4GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz4Gb
คิงส์ตันKVR1333D3E9S/4GIUnbufferedEccDDR31333Mhz4Gb
คิงส์ตันKVR1333D3S8R9S/2GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1333D3D4R9S/8GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz8Gb
คิงส์ตันKVR1066D3E7S/2GIUnbufferedEccDDR31066Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1333D3S4R9S/2GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1333D3S4R9SK2/4GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1333D3S4R9SK3/6GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1333D3D4R9S/4GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz4Gb
คิงส์ตันKVR1333D3D4R9SK2/8GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz4Gb
คิงส์ตันKVR1333D3D4R9SK3/12GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz4Gb
คิงส์ตันKVR1333D3E9SK2/4GIUnbufferedEccDDR31333Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1333D3E9SK3/6GIUnbufferedEccDDR31333Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1333D3S8R9SK2/2GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1333D3S8R9SK3/3GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1066D3E7S/1GIUnbufferedEccDDR31066Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1066D3E7SK2/2GIUnbufferedEccDDR31066Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1066D3E7SK3/3GIUnbufferedEccDDR31066Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1066D3E7S/2GIUnbufferedEccDDR31066Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1066D3E7SK2/4GIUnbufferedEccDDR31066Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1066D3E7SK3/6GIUnbufferedEccDDR31066Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1333D3D8R9S/2GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1333D3D8R9SK2/4GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1333D3D8R9SK3/6GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1333D3E9S/1GIUnbufferedEccDDR31333Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1333D3E9SK2/2GIUnbufferedEccDDR31333Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1333D3E9SK3/3GIUnbufferedEccDDR31333Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1333D3E9S/2GIUnbufferedEccDDR31333Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1333D3E9SK2/4GIUnbufferedEccDDR31333Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1333D3E9SK3/6GIUnbufferedEccDDR31333Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1066D3D8R7S/2GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1066D3D8R7SK2/4GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1066D3D8R7SK3/6GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1066D3S8R7S/1GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1066D3S8R7SK2/2GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1066D3S8R7SK3/3GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1333D3S8R9S/1GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1333D3S8R9SK2/2GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1333D3S8R9SK3/3GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1066D3Q8R7S/4GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
คิงส์ตันKVR1066D3Q8R7SK2/8GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
คิงส์ตันKVR1066D3Q8R7SK3/12GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
คิงส์ตันKVR1333D3S8R9S/1GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1066D3Q8R7S/4GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
คิงส์ตันKVR1066D3D8R7S/2GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1333D3D8R9S/2GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1066D3S8R7S/1GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1333D3S8R9S/1GIลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz1Gb
คิงส์ตันKVR1066D3S4R7SK2/4GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1066D3S4R7SK3/6GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1066D3E7SK2/4GIUnbufferedEccDDR31066Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1066D3E7SK3/6GIUnbufferedEccDDR31066Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1066D3Q8R7S/4GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
คิงส์ตันKVR1066D3Q8R7SK2/8GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
คิงส์ตันKVR1066D3Q8R7SK3/12GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
คิงส์ตันKVR1066D3S4R7S/2GIลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz2Gb
คิงส์ตันKVR1333D3E9S/4GIUnbufferedEccDDR31333Mhz4Gb
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิงค์รุ่นเก่า *34RS13JRMFJ003Nลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz4Gb
ไมครอนMT36JSZF51272PZ-1G1F1ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
ไมครอนMT18JSF25672PZ-1G1F1ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz2Gb
ไมครอนMT18JSF25672PDZ-1G1F1ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz2Gb
ไมครอนMT9JSF12872PZ-1G1F1ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz1Gb
ไมครอนMT36JSZF51272PDZ-1G1F1ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
ไมครอนMT9JSF12872PZ-1G4F1ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz1Gb
ไมครอนMT18JSF25672PDZ-1G4F1ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
ไมครอนMT18JSF25672PZ-1G4F1ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
ไมครอนMT36JSZF51272PZ-1G4F1ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz4Gb
ไมครอนMT18JSF25672AZ-1G4F1UnbufferedEccDDR31333Mhz2Gb
ไมครอนMT18JSF25672PDY-1G4D1ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
ไมครอนMT18JSF25672AY-1G4D1UnbufferedEccDDR31333Mhz2Gb
เทคโนโลยี nanya *NT8GC72B4NB1NJ-CGลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz8Gb
Netlist Inc. *NLD1G7T35103HD10P1SCลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz8Gb
SmartphoneM391B5673EH1-CF8UnbufferedEccDDR31066Mhz2Gb
ซัม ซุงM391B2873EH1-CH9UnbufferedEccDDR31333Mhz1Gb
ซัม ซุงM391B5673EH1-CH9UnbufferedEccDDR31333Mhz2Gb
ซัม ซุงM393B5173EH1-CF8ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
ซัม ซุงM393B5673EH1-CH9ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
ซัม ซุงM393B2873EH1-CH9ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz1Gb
ซัม ซุงM393B5273BH1-CF8ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
ซัม ซุงM393B5273BH1-CH9ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz4Gb
ซัม ซุงM393B5673DZ1-CF8ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz2Gb
ซัม ซุงM393B5173DZ1-CF8ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz4Gb
ซัม ซุงM391B5273BH1-CF8UnbufferedEccDDR31066Mhz4Gb
ซัม ซุงM393B2873DZ1-CH9ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz1Gb
ซัม ซุงM393B5673DZ1-CH9ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz2Gb
ซัม ซุงM393B5170DZ1-CH9ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz4Gb
ซัม ซุงM393B1K70BH1-CH9ลง ทะเบียนEccDDR31333Mhz8Gb
ซัม ซุงM391B2873DZ1-CH9UnbufferedEccDDR31333Mhz1Gb
ซัม ซุงM391B5673DZ1-CH9UnbufferedEccDDR31333Mhz2Gb
ซัม ซุงM393B2873EH1-CF8ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz1Gb
ซัม ซุงM393B5673EH1-CF8ลง ทะเบียนEccDDR31066Mhz2Gb
ซัม ซุงM391B5273BH1-CH9UnbufferedEccDDR31333Mhz4Gb
ซัม ซุงM391B2873EH1-CF8UnbufferedEccDDR31066Mhz1Gb
หมาย เหตุการกำหนดค่าต่อไปนี้ไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง, การสนับสนุนหรือแนะนำ:
  • การผสมผสานของ RDIMMs และ UDIMMs
  • การผสมประเภทหน่วยความจำขนาดความเร็วและ/หรือลำดับ
  • ผู้จัดจำหน่ายหน่วยความจำผสม
  • หน่วยความจำที่ไม่ใช่ ECC