ตัวควบคุม Intel® RAID SROMB18E ทำงานเฉพาะในช่อง PCI 4 กับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000PSLROMB/S5000PSLROMBR

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008343

14/02/2018

คุณต้องติดตั้งตัวควบคุม Intel® RAID SROMB18E (โมดูล S5000PSLROMB) ของ Intel® Integrated Server RAID) ในช่อง PCI 4 กับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000PSLROMB และบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5000PSLROMBR ไม่เช่นนั้นระบบอาจไม่สามารถเปิดใช้งาน RAID BIOS ได้