คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008340

29/01/2024

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF) icon
เอกสารนี้แสดงคําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการติดตั้ง Intel® Integrated RAID Module RMS25PB040 และการใช้ Intel® BIOS Console Utility เพื่อสร้างโวลุ่ม RAID

ขนาด: 6,111 KB
วันที่: มีนาคม 2012

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*