คู่มือผู้ใช้สําหรับ SSR212MA Intel® Storage System

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008338

12/03/2024

คู่มือผู้ใช้ Intel® Storage System SSR212MA (PDF) icon
คู่มือนี้จัดทําขึ้นสําหรับช่างเทคนิคระบบที่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา การอัปเกรด และการซ่อมแซมระบบจัดเก็บข้อมูลนี้ เอกสารนี้แสดงภาพรวมโดยย่อของคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ รายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่คุณอาจจําเป็นต้องใช้ ข้อมูลการแก้ไขปัญหา และคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบบน Intel® Storage System SSR212MA

ชื่อไฟล์: D20473-002_SSR212MA User Guide.pdf
ขนาด: 5,196 KB
วันที่: ตุลาคม 2005
การปรับปรุงแก้ไข: 2.0 (D20473-002)

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*