คู่มือผู้ใช้สำหรับระบบการจัดเก็บข้อมูล® Intel SSR212MA

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008338

16/07/2017

ระบบจัดเก็บข้อมูล Intel® SSR212MA คู่มือผู้ใช้ (PDF)icon
คู่มือฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและซ่อมแซมระบบจัดเก็บข้อมูลนี้ เอกสารนี้แสดงภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบบน SSR212MA ระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Intel®

ชื่อไฟล์: D20473 คู่มือผู้ใช้002_SSR212MA ไฟล์ pdf
ขนาดไฟล์: ๕,๑๙๖ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๕
การปรับปรุง: ๒.๐ (D20473-002)

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*