ประกาศผลิตภัณฑ์ AXXRMM ยุติการผลิตสำหรับบอร์ดและชุดเครื่องพิมพ์

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008333

16/07/2017

Intel กำลังประกาศผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตของ Intel® Remote Management Module และแนะนำ Intel® Remote Management Module 2 เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเปลี่ยนทดแทน โปรดดูไฟล์ PDF ที่แนบมาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตicon
ชื่อไฟล์: PCN107636-00
ขนาดไฟล์:๙๙ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*