TA-1001-1: การอ่านอุณหภูมิแวดล้อมที่ไม่ถูกต้องรายงานด้วย Sku ของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000GZ/GL

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008330

16/07/2017

TA-1001-1: การอ่านอุณหภูมิแวดล้อมโดยรอบ (PDF) ไม่ถูกต้อง icon
ซอฟต์แวร์การจัดการเซิร์ฟเวอร์รายงานอุณหภูมิอากาศรอบ ~ 8 ºc สูงกว่าที่เกิดขึ้นจริง ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน Frusdr ๑.๐๓ หรือใหม่กว่า

 

ชื่อไฟล์: TA-1001-1_Inaccurate_Ambient_Temp_Readings
ขนาดไฟล์: ๑๓๙ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*