คู่มือการติดตั้งบอร์ดแผงหน้าสําหรับระบบโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008322

11/03/2024

เอกสารนี้มีข้อมูลวิธีแทนที่บอร์ดแผงด้านหน้าสําหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel และระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

คู่มือการติดตั้งบอร์ดแผงหน้า icon
ชื่อไฟล์: E78220-002_InstallGuide.pdf
ขนาด: 730,610 ไบต์
วันที่: เมษายน 2011

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*