คู่มือการติดตั้งบอร์ดแผงด้านหน้าสำหรับระบบโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008322

16/07/2017

เอกสารนี้มีข้อมูลวิธีการแทนที่แผงด้านหน้าสำหรับแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel และระบบเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

คู่มือการติดตั้งบอร์ดแผงด้านหน้าicon
ชื่อไฟล์: E78220-002_InstallGuide. pdf
ขนาด: ๗๓๐,๖๑๐ไบต์
วันที่: เมษายน๒๐๑๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*