คู่มือการติดตั้งสำหรับ Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008305

16/07/2017

คู่มือการติดตั้ง (PDF)icon
คู่มือนี้เป็นคำแนะนำการติดตั้งที่มาพร้อมกับ Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU7 ประกอบด้วยคำแนะนำการติดตั้งที่สมบูรณ์

ชื่อไฟล์: AXXRSBBU7_Install_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๘๒๙ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๙
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*