รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7210TP1

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008303

28/06/2017

รายชื่อระบบฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (PDF)icon
เอกสารนี้ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และรายชื่อระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7210TP1

ชื่อไฟล์: TPTHOL135
ขนาดไฟล์: ๑๖๖ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๓๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*