บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®เปรียบเทียบบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP ตระกูล S2600CO และ S2600IP

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008296

25/04/2024

ตารางนี้เปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP S2600CO และ S2600IP

S2600CP2 S2600CP4 S2600CO4 S2600COE S2600IP
การสนับสนุนโปรเซสเซอร์ E5-2600, 130W E5-2600, 130W E5-2600, 130W E5-2600, 150W E5-2600, 130W
หมายเลขซ็อกเก็ตโปรเซสเซอร์ 2 2 2 2 2
หมายเลขช่องเสียบ DIMM 16 16 16 16 16
ความจุหน่วยความจํา 512 GB 512 GB 512 GB 512 GB 512 GB
หมายเลขพอร์ต NIC 2 4 4 2 4
หมายเลขช่องเสียบ PCIe* 6 6 6 6 8
แชสซี 4U 4U 4U 4U 2U/4U