TA-๑๐๕๖: ในระหว่างการทำงานบางระบบระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่อาจมีศักยภาพในการปิดระบบในตระกูล P4000IP และโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล P4000M

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008294

16/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค TA ๑๐๕๖icon
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบอาจได้รับการปิดระบบในระหว่างการทำงานบางอย่างของ RAID เมื่อมีการเชื่อมต่อรางไฟฟ้าเข้ากับ๒๘ x ๒.๕ "ชุดตู้แร็คแบบ hot swap

ชื่อไฟล์: TA105601
ขนาดไฟล์: ๓๘๓ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*