คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Server Board S5500BC และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630BC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008281

09/10/2017

เอกสารคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีการอ้างอิงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการสร้าง Intel® Server Board ด้วยโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ตารางด้านล่างแสดง Intel® Server Board S5500BC ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BCDP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630BC

 
Intel® Server Board S5500BCคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วด้านหน้าคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วกลับไปยังหน้า
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630BCคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วด้านหน้าคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วกลับไปยังหน้า
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BCDPคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วด้านหน้าคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วกลับไปยังหน้า