คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BK1

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008277

16/07/2017

นี่คือคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BK1 คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร

ด้านหน้าของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: se7221bk1qsugfront
ขนาดไฟล์: ๙,๕๙๖ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

ด้านหลังของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: se7221bk1qusgback
ขนาดไฟล์: ๕,๑๘๔ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีสำหรับ Intel® Entry Server Platform SR1425BK1