คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BK1-E

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008277

12/03/2024

นี่คือคู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BK1-E คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร

ด้านหน้าของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF) icon
ชื่อไฟล์: se7221bk1qsugfront.pdf
ขนาด: 9,596 KB
วันที่: ตุลาคม 2004
การปรับปรุงแก้ไข: 2.0

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF) ด้านหลัง icon
ชื่อไฟล์: se7221bk1qusgbck.pdf
ขนาด: 5,184 KB
วันที่: ตุลาคม 2004
การปรับปรุงแก้ไข: 2.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ มีให้สําหรับ Intel® Entry Server Platform SR1425BK1-E เช่นกัน