เครื่องมือเข้ากันได้—ข้อมูลแชสซี ITX ขนาดเล็ก

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008274

02/02/2016

การทดสอบของเราแสดงให้เห็นว่าการใช้โปรเซสเซอร์ที่มากกว่า๖๕วัตต์ในแชสซี ITX มีการไหลเวียนของอากาศไม่เพียงพอซึ่งส่งผลให้เกิดลักษณะความร้อนที่ล้ำหน้า ซึ่งสามารถลดช่วงชีวิตของส่วนประกอบที่ได้รับการติดตั้ง เราขอแนะนำให้คุณใช้๖๕วัตต์หรือโปรเซสเซอร์ขนาดกำลังไฟต่ำกว่าในระบบ ITX