รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสําหรับ Intel® RAID Controller SASWT4I

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008273

25/04/2024

เอกสารนี้จะได้รับการอัปเดตเมื่อมีการทดสอบเพิ่มเติม หรือจนกว่า Intel® RAID Controller SASWT4I จะไม่อยู่ในการผลิตอีกต่อไป เอกสารแต่ละฉบับที่เผยแพร่จะมีข้อมูลจากรุ่นก่อนหน้าด้วย เอกสารฉบับล่าสุดมีการโพสต์บนอินเทอร์เน็ต

Intel จะสนับสนุนคอนโทรลเลอร์ RAID นี้เมื่อใช้งานในระบบที่กําหนดค่าด้วยบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในรายการ และกําหนดค่าด้วยเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ RAID, BIOS ระบบ / เฟิร์มแวร์ และเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการที่ได้รับการทดสอบสําเร็จ ทําการทดสอบอย่างละเอียด Intel® RAID Controller SASWT4I กับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® พร้อมกับกล่องหุ้มไดรฟ์ของ Intel และกับอุปกรณ์ของบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ไม่เป็นประโยชน์ในการทดสอบ Intel® RAID Controller SASWT4I ในทุกการรวมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์กล่องไดรฟ์ฮาร์ดไดรฟ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุดตัวอย่างได้รับการทดสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทํางานร่วมกันและทุกอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ได้รับการทดสอบในการกําหนดค่าตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป

โปรดดู บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และเมทริกซ์ความเข้ากันได้ Intel® RAID Controller เพื่อระบุความเข้ากันได้ระหว่างบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID

รายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ icon
ชื่อไฟล์: SASWT4I_THOL_5_0.pdf
ขนาด: 130,612 ไบต์
วันที่: ตุลาคม 2009
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 5.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*