คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Controller SRCSASBB8I

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008270

30/06/2017

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์icon
คู่มือนี้เป็นการอ้างอิงฮาร์ดแวร์และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้สำหรับ Intel® RAID Controller SRCSASBB8I ประกอบด้วยคำแนะนำการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์แบบ

ชื่อไฟล์: E33166_001_SRCSASBB81_HW_User_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๗๙๐ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*