คู่มือการติดตั้งสำหรับ Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3 ด้วย Li Ion แบตเตอรี่ก้อน

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008269

28/06/2017

คู่มือการติดตั้ง AXXRSBBU3 (ชุดแบตเตอรี่ li-ion) (PDF)PDF icon
คู่มือนี้มีคำแนะนำในการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะสำหรับ Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU3 พร้อมแพ็กแบตเตอรี่ Li-ion

ชื่อไฟล์: C95291_008_AXXRSBBU3_Install_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๖๔๙ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๐๙
การปรับปรุง: C95291-008

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*