คู่มือการผสานรวมอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® RAID Controller RS3WC080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008267

30/06/2017

คู่มือการผสานรวมอย่างรวดเร็วicon
คู่มือนี้มีคำแนะนำสำหรับการติดตั้งและใช้งานคอนโทรลเลอร์, การสร้างอาร์เรย์ RAID และการติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับ Intel® RAID Controller RS3WC080

ขนาดไฟล์: ๙๐๔ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*