TA-๑๐๓๒: การย้ายดิสก์ทางกายภาพที่มีความเป็นไปได้มากเกินไปไปยังไดรฟ์สำรอง

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008264

30/06/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๑๐๓๒ (PDF)icon
การย้ายข้อมูลบนดิสก์ทางกายภาพเกิดขึ้นได้ง่ายเกินไปและทำให้ไดรฟ์ที่มีสุขภาพดีจะได้รับการแจ้งเตือนความล้มเหลวแบบคาดการณ์และเปลี่ยนโดยไม่จำเป็น

 

ขนาดไฟล์:๓๔ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*