ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® Storage Server SSR212MC2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008260

08/03/2018

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (TPS) ให้ข้อมูลเฉพาะระบบเกี่ยวกับคุณสมบัติการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูงของ Intel® Storage Server SSR212MC2

ขนาด: ๑.๔๕ MB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๐๗
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*