ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการสำหรับตระกูล S2600IP Intel® Server Board

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008258

10/02/2020

ตารางนี้แสดงรายการระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับตระกูล Intel® Server Board S2600IP ไม่รองรับระบบปฏิบัติการที่อยู่ในรายการ

 

ระบบปฏิบัติการหมาย เหตุประเภทของการทดสอบ
Microsoft Windows Server ๒๐๐๘ *, ๓๒-บิตและ๖๔-บิตรวมถึง SP2 และ R2 SP11,2,4

ป.

Microsoft Windows Server ๒๐๑๒ * ที่ใช้ Hyper-v x644
Red Hat Linux * Enterprise Server ๖.๓ 
SUSE Linux * Enterprise Server 11, ๓๒และ๖๔-บิต, SP1 
Microsoft Windows Server ๒๐๐๓ *, ๓๒-บิตและ๖๔-บิตกับ Service Pack 24

พัทยา

Microsoft Windows 7 *, ๓๒-บิตและ๖๔-บิต 
เซิร์ฟเวอร์ Enterprise Linux Linux ๕.๘, ๓๒-บิตและ๖๔-บิต 
การปรับ SP4 10 เซิร์ฟเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ Linux Enterprise, ๓๒-บิตและ๖๔-บิต 
Solaris 10 * U9 
VMware ESX/Esx * ๔.๐ Update 1 (เฉพาะกับตัวควบคุม SATA ที่มีความสามารถของ AHCI ในโหมด AHCI เท่านั้น ต้องปิดใช้งานการโจมตีบนเครื่อง (ESRT2 และ RSTe))3
VMware ESXi ๕.๐ (เฉพาะกับตัวควบคุม SATA ที่มีความสามารถของ AHCI ในโหมด AHCI เท่านั้น ต้องปิดใช้งานการโจมตีบนเครื่อง (ESRT2 และ RSTe))3
VMware ESXi ๕.๕ (เฉพาะกับตัวควบคุม SATA ที่มีความสามารถของ AHCI ในโหมด AHCI เท่านั้น ต้องปิดใช้งานการโจมตีบนเครื่อง (ESRT2 และ RSTe))3

 

หมาย เหตุ
 1. การทดสอบและการสนับสนุนการทดสอบ Windows Server ๒๐๐๘ R2 และการรับรองขยายไปยังรุ่นต่อไปนี้:
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่มีการฝังตัว (มาตรฐาน)
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 สำหรับระบบที่มีการฝังตัว (Enterprise)
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 Foundation
  มาตรฐาน Windows Server ๒๐๐๘ R2
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 Enterprise
  Windows Server ๒๐๐๘ R2 Datacenter
  Windows Web Server ๒๐๐๘ * R2
  Windows HPC Server ๒๐๐๘ * R2
  Windows ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเซิร์ฟเวอร์๒๐๐๘ *

 2. Windows Small Business Server ๒๐๑๑ * ถูกสร้างบน Windows Server ๒๐๐๘ R2 Windows Small Business Server ๒๐๑๑ใช้ไดรเวอร์ที่รองรับโดยระบบปฏิบัติการ Windows Server ๒๐๐๘ R2

 3. การติดตั้ง VMware ESXi 5 x, ESXi 4 x, ESXI 4 x เพื่อ ESRT2 RAID หรือ RSTe RAID ไม่ได้รับการสนับสนุน ต้องปิดใช้งานการโจมตีแบบออนบอร์ด (ESRT2 และ RSTe)

 4. ข้อมูล Microsoft WHQL

   

   ประเภทของการทดสอบความมุ่งมั่นในการสนับสนุน
  ป.การใช้งานร่วมกันและความเครียด–ความเครียดของระบบที่มีซอฟต์แวร์ทดสอบพิเศษใช้เพื่อเพิ่มความเครียดของ CPU, หน่วยความจำ, และรถบัส IO ของแพลตฟอร์ม พื้นที่ทดสอบในการตรวจสอบความเข้ากันได้คือการตรวจสอบฟังก์ชันพื้นฐานการติดตั้งระบบปฏิบัติการและการบูตIntel ให้การสนับสนุนสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการทำงานของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ มีให้การสนับสนุนโดยไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้รับการทดสอบภายใต้ระบบปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่
  พัทยาการทดสอบพื้นฐาน–การติดตั้งระบบปฏิบัติการ, การบูตและการตรวจสอบความถูกต้องของฟังก์ชันIntel ให้และทดสอบไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการสำหรับแต่ละคอนโทรลเลอร์ที่มาพร้อมกับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ซึ่งผู้จัดจำหน่ายของคอนโทรลเลอร์มีไดรเวอร์ให้ใช้งานเมื่อมีคำขอ Intel ไม่จำเป็นต้องมีผู้จัดจำหน่ายในการพัฒนาไดรเวอร์สำหรับระบบปฏิบัติการที่พวกเขาไม่รองรับอยู่แล้ว การทำงานของคอนโทรลเลอร์ที่รวมเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นสามารถจำกัดได้

  Intel ให้การสนับสนุนสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของอะแดปเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมเมื่อระบบปฏิบัติการมีการทดสอบการติดตั้งแบบพื้นฐานเท่านั้น