รหัสการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับตระกูล SC5650 โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000008257

26/09/2017

ตารางด้านล่างประกอบด้วยโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650 order codes:

 
โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์บันทึกรายการของ Intel®คำ อธิบาย
SC5650DPโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650DP ที่มี PSU คงที่แบบ 600W, พัดลมแชสซีแบบคงที่พร้อมด้วยท่อ, สามารถติดตั้งได้กับชุดแร็คเสริม, รองรับไดร์ฟแบบคงที่6ไดรฟ์, อัพเกรดเป็น6ไดรฟ์ hot swap (SAS หรือ SATA) ตรวจสอบกระดาษคำนวณงบประมาณพลังงานสำหรับการใช้งานฮาร์ดดิสก์หน่วยความจำและการกำหนดค่า PCI แบบพกพา สนับสนุน S5520HC, S5500HCV และ S5500BC รองรับโปรเซสเซอร์ได้สูงสุดถึง95W ไม่รวมสายไฟหรือครีบระบายความร้อน
SC5650DPNAโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650DP ที่มี PSU คงที่แบบ 600W, พัดลมแชสซีแบบคงที่พร้อมด้วยท่อ, สามารถติดตั้งได้กับชุดแร็คเสริม, รองรับไดร์ฟแบบคงที่6ไดรฟ์, อัพเกรดเป็น6ไดรฟ์ hot swap (SAS หรือ SATA) ตรวจสอบกระดาษคำนวณงบประมาณพลังงานสำหรับการใช้งานฮาร์ดดิสก์หน่วยความจำและการกำหนดค่า PCI แบบพกพา สนับสนุน S5520HC, S5500HCV และ S5500BC รองรับโปรเซสเซอร์ได้สูงสุดถึง95W รวมสายไฟอเมริกาเหนือ ไม่มีการระบายความร้อนรวมอยู่ด้วย
SC5650BRPโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BRP พร้อมด้วย (1 + 0) PMBus-ที่รองรับการใช้พลังงานซ้ำซ้อน 600W, พัดลมแชสซีแบบคงที่พร้อมท่อระบายความร้อนด้วยชุดแร็คเสริม รองรับไดร์ฟแบบคงที่6ไดรฟ์, อัพเกรดเป็นไดร์ฟ hot swap 6 ตัว (SAS หรือ SATA) สนับสนุนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HC, S5500HCV และ S5500BC รองรับโปรเซสเซอร์ได้สูงสุดถึง95W ไม่รวมสายไฟหรือครีบระบายความร้อน
SC5650BRPNAโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BRP พร้อมด้วย (1 + 0) PMBus-ที่รองรับการใช้พลังงานซ้ำซ้อน 600W, พัดลมแชสซีแบบคงที่พร้อมท่อระบายความร้อนด้วยชุดแร็คเสริม รองรับไดร์ฟแบบคงที่6ไดรฟ์, อัพเกรดเป็นไดร์ฟ hot swap 6 ตัว (SAS หรือ SATA) สนับสนุนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520HC, S5500HCV และ S5500BC รองรับโปรเซสเซอร์ได้สูงสุดถึง95W ไม่รวมสายไฟหรือครีบระบายความร้อน รวมสายไฟอเมริกาเหนือ ไม่มีการระบายความร้อนรวมอยู่ด้วย
SC5650WSโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650WS ที่มี PSU คงที่ 1000 w รองรับการ์ดกราฟิกขนาด150W หรือการ์ดกราฟิกเดี่ยว 300W graphics, พัดลมแชสซีแบบคงที่ที่มีท่อ, สามารถรองรับชุดอุปกรณ์เสริมได้สูงสุด6ไดรฟ์, อัพเกรดเป็น6ไดรฟ์ร้อน swap (SAS หรือ SATA) รองรับ Intel® Workstation Board S5520SC รองรับโปรเซสเซอร์ได้สูงสุดถึง130W ไม่รวมสายไฟหรือครีบระบายความร้อน
SC5650WSNAโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650WS ที่มี PSU คงที่ 1000 w รองรับการ์ดกราฟิกขนาด150W หรือการ์ดกราฟิกเดี่ยว 300W graphics, พัดลมแชสซีแบบคงที่ที่มีท่อ, สามารถรองรับชุดอุปกรณ์เสริมได้สูงสุด6ไดรฟ์, อัพเกรดเป็น6ไดรฟ์ร้อน swap (SAS หรือ SATA) รองรับ Intel® Workstation Board S5520SC รองรับโปรเซสเซอร์ได้สูงสุดถึง130W รวมสายไฟอเมริกาเหนือ ไม่มีการระบายความร้อนรวมอยู่ด้วย
SC5650UPโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650UP ที่มี PSU คงที่ 80 w, พัดลมแชสซีแบบคงที่ที่มีท่อ, สามารถใช้งานได้กับชุดแร็คเสริม, รองรับไดร์ฟแบบคงที่6ไดรฟ์, อัพเกรดเป็น6ไดรฟ์ร้อน swap (SAS หรือ SATA) ตรวจสอบกระดาษคำนวณงบประมาณพลังงานสำหรับการใช้งานฮาร์ดดิสก์หน่วยความจำและการกำหนดค่า PCI แบบพกพา รองรับ Intel® Server Board S3420GPLX และ S3420GPLC รองรับโปรเซสเซอร์ได้สูงสุดถึง95W ไม่รวมสายไฟหรือครีบระบายความร้อน
SC5650UPNAโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650UP ที่มี PSU คงที่ 80 w, พัดลมแชสซีแบบคงที่ที่มีท่อ, สามารถใช้งานได้กับชุดแร็คเสริม, รองรับไดร์ฟแบบคงที่6ไดรฟ์, อัพเกรดเป็น6ไดรฟ์ร้อน swap (SAS หรือ SATA) ตรวจสอบกระดาษคำนวณงบประมาณพลังงานสำหรับการใช้งานฮาร์ดดิสก์หน่วยความจำและการกำหนดค่า PCI แบบพกพา รองรับ Intel® Server Board S3420GPLX และ S3420GPLC รองรับโปรเซสเซอร์ได้สูงสุดถึง95W รวมสายไฟอเมริกาเหนือ ไม่มีครีบระบายความร้อนรวมอยู่ด้วย
 

สำหรับรายการทั้งหมดของรหัสอะไหล่และคำสั่งซื้อที่มีอยู่โปรดดูเอกสารดังต่อไปนี้:

สำหรับรายชื่อบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่เข้ากันได้ให้ดูintel® ARK