คำแนะนำสำหรับผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Server Board SE7320EP2 และ Intel® Server Board SE7525RP2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008254

30/06/2017

นี่คือคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Server Board SE7320EP2 และ SE7525RP2 Intel® Server Board คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร

 

ด้านหน้าของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว [PDF]icon
ชื่อไฟล์: qsug_front. pdf
ขนาด: ๔,๑๐๘,๒๘๘ไบต์
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๕
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

ด้านหลังของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว [PDF]icon
ชื่อไฟล์: qsug_front. pdf
ขนาด: ๓,๔๓๖,๕๔๔ไบต์
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๕
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*